Last day in KL


Vậy là đã kết thúc Bootcamp training kéo dài 1 tuần. 1 tuần mà thấy nhanh quá. Mọi người đều đã trở về nhà hết cả rồi. Chỉ còn mỗi mình là ở lại KL. Nhưng ngày mai rồi mình cũng về nhà thôi. Không biết 1 tuần vừa qua, mọi chuyện ở nhà thế nào. Hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp. Ngày mai là mình về HCM rồi. Tuần sau có nhiều việc để làm quá. Có lẽ bây giờ công việc đã chiếm gần hết cuộc sống của mình rồi. Biết làm sao được bây giờ. Mình cần phải làm thật nhiều để có được những thứ mình cần, để không ai còn có thể coi khinh mình và gia đình mình nữa. Dù bên cạnh mình bây giờ không có ai để động viên và chia sẻ, mình nhất định phải vượt qua và tiếp tục bước tới. Gấu ơi cố lên……..

Philip Hung Cao
#tekfarmer

One thought on “Last day in KL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.