Thân phận và Tình yêu

Sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió (...) cuốn (...) đi Để gió (...) cuốn (...) đi Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông Ôi trái tim đang bay theo thời gian Làm chiếc bóng đi [...]

Last day in KL

Vậy là đã kết thúc Bootcamp training kéo dài 1 tuần. 1 tuần mà thấy nhanh quá. Mọi người đều đã trở về nhà hết cả rồi. Chỉ còn mỗi mình là ở lại KL. Nhưng ngày mai rồi mình cũng về nhà thôi. Không biết 1 tuần vừa qua, mọi chuyện ở nhà thế [...]