Category: Life & Love

Ý Nghĩa Cuộc Đời

[audio https://rockworldvn.files.wordpress.com/2014/07/moi-ngay-toi-chon-mot-niem-vui-trinh-cong-son.mp3|titles=Trịnh Công Sơn – Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui|animation=no|loop=yes|initialvolume=100|]   1-Thời gian : Vô Thường Tháng ngày hối…