Giọt Nước Mắt Của Người Đàn Ông


Tôi vẫn còn nhớ ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã được dạy rằng: “Đàn ông không bao giờ được khóc!” Tôi vẫn cố gắng làm theo lời dạy đó, cho đến một ngày tôi nhận ra rằng điều đó thực sự quá khó. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt đầu tiên.

Có những lúc tôi ngồi nghĩ về cuộc đời mình, về những gì đến và đi, tôi đã khóc. Nhưng hình như người ta nói đúng: Giọt nước mắt của người đàn ông chảy ngược. Tôi cảm nhận được vị ngọt ngào của những niềm vui, nhưng cũng cảm nhận được vị đắng và mặn chát của những nỗi buồn từ những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao: “Người đàn ông trưởng thành thì càng không được khóc”. Nhưng tôi đã biết, điều đó thực sự rất khó và hầu như không thể làm được.

Nếu bạn còn có thể khóc khi nhớ về cha mẹ và những người bạn yêu thương, nếu bạn còn có thể khóc khi nghĩ về cuộc đời mình và những gì bạn đã trải qua, thì tôi mừng cho bạn.

Hãy cứ khóc đi, khi còn có thể…

Singapore, 17/8/2013

Philip Hung Cao
#tekfarmer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.