Giọt Nước Mắt Của Người Đàn Ông

Giọt Nước Mắt Của Người Đàn Ông

Tôi vẫn còn nhớ ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã được dạy rằng: “Đàn ông không bao giờ được khóc!" Tôi vẫn cố gắng làm theo lời dạy đó, cho đến một ngày tôi nhận ra rằng điều đó thực sự quá khó. Tôi đã khóc, những giọt nước mắt đầu tiên. Có những [...]

Bông Hồng Cài Áo

Bông Hồng Cài Áo

[audio http://rockworldvn.files.wordpress.com/2013/08/bong-hong-cai-ao-bang-kieu.mp3|titles=Bằng Kiều - Bông Hồng Cài Áo|animation=no|loop=yes|initialvolume=100|] Để dâng mẹ và để làm quà Vu Lan cho những người nào có diễm phúc còn mẹ. Medford, Hoa Kỳ, tháng tám, 1962, Nhất Hạnh Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt [...]

Cisco Certified Architect (CCAr) – Global Walk of Fame

Cisco Certified Architect (CCAr) – Global Walk of Fame

10 Last Updated: 01-OCT-2014 (Total on the list - includes active, inactive, and suspended) As the Cisco Certified Architect (CCAr) certification does not hand out certification numbers, these names are listed alphabetically instead. All statistics are based upon reference from CCAr Hall of Fame: http://www.cciehof.com/ccar.html ALVARO RETANA ARIE VAYNER BRUCE PINSKY ERROL ROBICHAUX JOHN CAVANAUGH [...]

Cisco Certified Internetwork Expert – Data Center (CCIE Data Center) – Global Walk of Fame

Cisco Certified Internetwork Expert – Data Center (CCIE Data Center) – Global Walk of Fame

235 Last Updated: 01-OCT-2014 (Total on the list - includes active, inactive, and suspended) All statistics are based upon reference from CCIE Hall Of Fame: http://www.cciehof.com/ccie_dc.html 17-Dec-2012 | CCIEx1 #37855 - VINCENT NG 17-Dec-2012 | CCIEx1 #37856 - ROBERT BURNS 07-Feb-2013 | CCIEx5 #8763 - MARIUS HOLMSEN 26-Mar-2013 | CCIEx2 #16385 - DAVID MCFARLAND 23-Apr-2013 [...]