Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Ask Me Anything: CYBER #4 – Zero Trust Sharing for Dong Nai

2 min read

I am so happy to have representatives of Dong Nai Association of IT Professionals (DAIP), Department of Information and Communication of Dong Nai Province, Dong Nai People’s Committee, as well as Viettel, VNPT, Lac Hong University, Dong Nai University… to attend my Ask Me Anything: CYBER #4 – Zero Trust Sharing for Dong Nai session. Looking forward to having more sharing sessions in Bien Hoa – Dong Nai in the near future.
——————————————————
Như vậy là buổi chia sẻ cho cộng đồng Ask Me Anything: CYBER #4 – Zero Trust Sharing for Dong Nai đã kết thúc. Rất vui và bất ngờ khi buổi chia sẻ có sự tham dự của đại diện và thành viên của Hội Tin Học Đồng Nai, Sở Truyền-Thông Thông-Tin Đồng Nai và các anh chị ở UBND và Tỉnh Ủy Đồng Nai, cũng như Viettel, VNPT, Đại Học Lạc Hồng, Đại Học Đồng Nai… Người-nông-dân quá đỗi vui mừng và hy vọng sự rón-rén chia sẻ của mình đã đem lại được một số thông tin hữu ích cho cộng đồng CNTT/ATTT của Biên Hòa – Đồng Nai. Hẹn gặp lại các anh chị của Đồng Nai với các buổi giao-lưu và chia-sẻ tiếp theo.

Thông tin trên Báo Đồng Nai về buổi chia sẻ: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202208/tiep-can-mo-hinh-bao-mat-thong-tin-zero-trust-3128916/

Trân trọng,
Philip Hung Cao
TekFarmer Dharmakāya #tekfarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved