Sleepless…

4:00 AM. Mệt. Nhưng không sao chợp mắt được. Cứ trằn trọc, suy nghĩ mãi…. Đôi lúc, sự cố gắng là không đủ. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải luôn cố gắng…. Chợt giật mình…Trời gần sáng rồi……..

Philip Hung Cao
#tekfarmer

3 thoughts on “Sleepless…

Leave a Reply