Sleepless…


4:00 AM. Mệt. Nhưng không sao chợp mắt được. Cứ trằn trọc, suy nghĩ mãi…. Đôi lúc, sự cố gắng là không đủ. Nhưng dù sao đi nữa, vẫn phải luôn cố gắng…. Chợt giật mình…Trời gần sáng rồi……..

Philip Hung Cao
#tekfarmer

3 thoughts on “Sleepless…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.