Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Ask Me Anything: CYBER #3 – Zero Trust Sharing for ITSaigon

2 min read

Recap of my Zero Trust sharing session last Friday 22/07/2022 with ITSaigon community. It was so much fun as usual. Again, this is the first session in my upcoming personal roadshow for Vietnam community: Ask Me Anything: CYBER – Zero Trust Sharing for Community to all the big cities and provinces in Vietnam. Pls stay tuned for the final Agenda and join me with my roadshow if you can.
——————————————————
Rất vui khi được rón-rén tham gia chia sẻ về Zero Trust cho cộng đồng ITSaigon tối thứ 6, 22/07/2022, trong khuôn-khổ của chuỗi Ask Me Anything: CYBER #3. Đây là show mở đầu cho chuỗi roadshow cá-nhân dành cho Cộng đồng từ nay đến cuối năm đến toàn bộ các thành-phố và tỉnh thành lớn của Vietnam của người-nông-dân TekFarmer Dharmakāya. Rất mong mọi người hãy để ý và tham gia chuỗi roadshow này cùng người-nông-dân. Mình sẽ cập nhật lịch trình của roadshow vào tuần sau nhé :)))

Trân trọng,
Philip Hung Cao
TekFarmer Dharmakāya #tekfarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved