Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

FPT University HCMC: Special Guest & Motivational Speaker for FPTU Hacking CTF2022

2 min read

So happy to be with students of FPT University again this whole Saturday morning for the FPTU Hacking CTF2022 event together with a career talkshow.

I’m grateful for being given a special chance by God to contribute and dedicate my life to help and support the others – those who are in need. Living a much broader life is the only way to help me discover and understand myself better: who am I? where did I come from? why am I here? where do I go when I die?…

——————————————————
Rón-rén dành trọn sáng thứ 7 tuần này với các bạn SV của Đại học FPT. Rất vui và vinh-dự khi được các thầy-cô mời tham dự và người-nông-dân TekFarmer Dharmakāya thực sự đang rất nôn-nao hi hi :)))

Những lúc ốm như này nằm trên ổ-rơm trong tổ-chim cúc-cu và xem lại những tấm hình chụp với các thầy cô và các bạn SV mới thấy vui và ý nghĩa làm sao. Được rón-rén chia-sẻ, hỗ-trợ và giúp-đỡ những điều nho nhỏ giúp ích cho người khác trong cuộc đời này cũng đã là quá mãn-nguyện đối với người-nông-dân rồi. Xin được cảm-tạ Thượng-Đế và cuộc-đời, và mong sớm khỏe để lại có thể tiếp tục rong-ruổi hành-trình thực hiện sứ-mệnh cá-nhân của cuộc đời mình…

Thông tin về sự kiện FPTU Hacking CTF2022 trên báo Thanh Niên: https://thanhnien.vn/cuoc-thi-fptu-hacking-ctf-2022-san-choi-chuyen-nghiep-cho-cac-hacker-mu-trang-tuong-lai-post1479791.html

Trân trọng,
Philip Hung Cao
TekFarmer Dharmakāya #tekfarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved