Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Vietnam Mobile Day 2022: Building Sustainable Security for 5G with Zero Trust

2 min read

My honor to deliver the keynote “Building Sustainable Security for 5G with Zero Trust” at Vietnam Mobile Day 2022 on June 03. Building Sustainable Security for 5G with Zero Trust presents an opportunity to re-think how users, applications, and infrastructure are secured. By breaking legacy views on implicit trust, service providers and the enterprises they serve can unlock the full potential of digital transformation that 5G enables. Zero Trust for 5G is an opportunity to modernize and rebuild our technology platform and the ways in which we use it. This new method of defense does more than simply protect assets sustainably. It offers an opportunity to transform what we do and how we do it.
——————————————————
Hình đẹp từ Vietnam Mobile Day 2022 vừa hạ cánh xuống tổ chim cúc-cu. Rất vui và vinh dự được Ban tổ chức – TOPDev mời và được trình bày keynote ở phiên chính. Rất mong sang năm lại được BTC tiếp tục cho rón-rén lên sân khấu tiếp để lại tiếp tục có các tấm hình đẹp như này nhé :))))

Trân trọng,
Philip Hung Cao
TekFarmer Dharmakāya #tekfarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved