Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Podcast: Data is the Asset

2 min read

Interesting and honest sharing about information security and safety for businesses, causes of data theft and solutions to prevent and optimize data protection of businesses come from Mr. Philip Hung Cao – A Cyber & Zero Trust Evangelist will surely bring to the audience new knowledge and perspectives. Let’s listen to Podcast episode 02 with Vietnet-ICT!
——————————————————
Những chia sẻ thú vị và chân thực về bảo mật và an toàn thông tin cho doanh nghiệp, những nguyên nhân dẫn đến việc bị đánh cắp dữ liệu và giải pháp phòng tránh và tối ưu hoá việc bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp đến từ anh Philip Hùng Cao – Một Người truyền bá về An ninh thông tin/ An toàn thông tin và Zero Trust chắc chắn sẽ đem đến cho thính giả những kiến thức và góc nhìn mới. Hãy cùng lắng nghe tập Podcast số 02 cùng với Vietnet-ICT nhé! Link Spotify: https://open.spotify.com/episode/6M0EBz6GBv4bv6b38iyE11?si=5WWIw3WhQzGQg2670n_PYA&nd=1

Trân trọng,
Philip Hung Cao
TekFarmer Dharmakāya #tekfarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved