Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

University of Finance & Marketing (UFM) Workshop by P.A Vietnam – Speaker: Cybersecurity Career Opportunities

2 min read

Continue evangelizing Cyber & Zero Trust to the students in the Saturday morning as usual, this time with University of Finance & Marketing (UFM) in the morning of November 27, 2021. I also invited the students to member registration of ISC² HCMC Chartering Chapter and CSA Vietnam Chapter to have chance working with Cybersecurity professionals/experts and update these experiences in their CV/profile to be used in interview sessions with the Employer in the future. Contribution to the University in the weekend as usual. Many thanks to PA Vietnam & VNNIC for having me with the session :)))
——————————————————
Sáng thứ 7 cuối tuần, 27/11/2021, TekFarmer lại tiếp tục rón-rén giao lưu với các bạn SV của Trường ĐH Tài Chính & Marketing. Mình cũng tranh thủ mời các bạn SV tham gia ISC² HCMC Chartering Chapter và CSA Vietnam Chapter để có các cơ hội giao lưu với chuyên gia về An ninh An toàn Thông tin, vừa để tích luỹ kiến thức và trải nghiệm, vừa để bổ sung trong CV/profile đối với phần Kinh nghiệm/Trải nghiệm dành cho các Nhà tuyển dụng sau này. Hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng trở thành lực lượng lao động nòng-cốt chất-lượng trong tương-lai để góp phần nâng-cao năng-lực CNTT/ANTT/ATTT của nước nhà nhé :))))

https://workshop.pavietnam.vn/ten-mien-hosting-website-kiem-soat-tot-cong-cu-chuyen-doi-so-dh-tai-chinh-marketing-ufm/

#tekfarmer #Contribution #to #University #UFM

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved