Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

On TV with the Audience of Khanh Hoa Television (30.10.2021)

1 min read

On TV with the audience of Khanh Hoa Television (KTV)

Lâu lâu lại được rón-rén lên TV giao lưu với Khán thính giả Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, hi hi :)))

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved