Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Hue University, School of Engineering & Technology (HUET) Workshop by P.A Vietnam – Speaker: Cybersecurity Career Opportunities

1 min read

Sharing session with students from School of Engineering & Technology, Hue University (HUET) this morning September 25, 2021. Contribution to the University in the weekend as usual. Many thanks to PA Vietnam & VNNIC for having me with the session.
——————————————————
Sáng thứ 7 cuối tuần lại tiếp tục rón-rén giao lưu với các bạn SV của Khoa Kỹ-thuật Công-nghệ, Đại học Huế (HUET). Rất vui lại được trở về Huế (qua màn hình, hi hi) và hy vọng COVID sẽ sớm qua đi để người-nông-dân lại được gặp mặt và giao lưu trực tiếp các bạn SV ở Huế nhé hi hi :))))

https://workshop.pavietnam.vn/ten-mien-hosting-website-kiem-soat-tot-cong-cu-chuyen-doi-so-khoa-ktcn-dh-hue/

#tekfarmer #Contribution #to #University #HUET #Hue

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved