Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

(ISC)² Ho Chi Minh City Chapter is now OFFICIAL

2 min read

Very happy to share that after 8 months of rigorous verification process, (ISC)² HCMC Chartering Chapter is now an OFFICIAL CHAPTER of (ISC)² with the official name (ISC)² Ho Chi Minh City Chapter. Many thanks to the great efforts from all co-founders, board of directors and members to make this possible. Looking forward to having more activities from the chapter to drive more cybersecurity awareness and growth for Vietnam.
——————————————————
Như vậy là sau gần 8 tháng với rất nhiều nỗ lực từ Ban quản trị và Quý thành viên, cuối cùng thì (ISC)² HCMC Chartering Chapter cũng đã chính thức trở thành OFFICIAL CHAPTER của (ISC)² với tên gọi chính thức là ISC² Ho Chi Minh City Chapter. Với tư cách là một trong 3 thành viên đồng-sáng-lập kiêm Phó-chủ-tịch thì không thể nào diễn tả được niềm vui của người-nông-dân lúc này. Sẽ tiếp tục đồng-hành với chapter trong thời gian tới với vai trò Cố-vấn và xin được nhường lại vai trò Phó-chủ-tịch vận-hành chapter cho các thành viên khác nhé :)))

Trân trọng,
Philip Hung Cao
TekFarmer Dharmakāya #tekfarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved