Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Books: 11 Strategies of a World-Class Cybersecurity Operations Center

2 min read

Ensuring the confidentiality, integrity, and availability of the modern digital enterprise is a big job. It encompasses many parallel and related efforts, from robust systems engineering to effective cybersecurity policy and comprehensive workforce training. One essential element is cybersecurity operations: monitoring, detecting, analyzing, responding, and recovering from all measures of cyber attack. The operational focal point for incident detection, analysis, and response is the cybersecurity operations center (CSOC, or simply SOC).

If you are part of, support, frequently work with, manage, or are trying to stand up a SOC, this book is for you. Its audience includes SOC managers, technical leads, engineers, and analysts. Portions of 11 Strategies can also be used as a reference by those who interface with SOCs on a routine basis to better understand and support security operations. Students and individuals transitioning into cybersecurity operations from other fields may also find it useful.
——————————————————
11 Chiến lược của Trung tâm Giám sát và Vận hành ANTT tầm Quốc tế là một hướng dẫn thực thi giúp nâng cao năng lực phòng vệ số của các đơn vị vận hành SOC và đồng thời cũng thể hiện sứ mệnh của MITRE về việc giải quyết các vấn đề giúp xây dựng một thế giới an toàn hơn.

Cuốn sách này không chỉ dành cho giám đốc SOC, trưởng nhóm kỹ thuật, kỹ sư, chuyên viên phân tích mà còn dành cho bất cứ ai đang hỗ trợ và làm việc thường xuyên hoặc quản trị môi trường Giám sát và Vận hành ANTT. Đặc biệt Lãnh đạo ATTT/ANTT (CISO) cũng cần nắm rõ các chiến lược này để đưa vào chiến lược ATTT/ANTT tổng thể của mình đối với tổ chức và giúp cho nó hiệu quả hơn..

Thông tin chi tiết về cuốn sách, mọi người xem thêm ở đây nhé: https://bit.ly/3PHIbmv

Trân trọng,
Philip Hung Cao
TekFarmer Dharmakāya #tekfarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved