Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

NICE Framework: CISO Oversight and Development

2 min read

CISO: Manages information security implications within the organization, specific program, or other area of responsibility, to include strategic, personnel, infrastructure, policy enforcement, emergency planning, security awareness, and other resources.
——————————————————
Nhân việc một bạn inbox hỏi mình là cần chuẩn bị như thế nào để trở thành CISO, mình xin lấy một tài liệu mà mình rất thích đó là Các yêu cầu năng lực và phát triển cần có của CISO trích từ National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) Framework (hay còn gọi là NIST Special Publication 800-181, revision 1) để chia sẻ với mọi người và giúp mọi người có thể lấy đó làm tham chiếu để chuẩn bị cho lộ trình phát triển thành CISO của mình nhé.

Thông tin chi tiết về Các yêu cầu năng lực và phát triển cần có của CISO, mọi người xem thêm ở đây nhé: https://bit.ly/3OHsGdB

Trân trọng,
Philip Hung Cao
TekFarmer Dharmakāya #tekfarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved