Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Secure Access Service Edge (SASE) For Dummies – 2nd Special Edition

2 min read

Most network and network security products on the market today weren’t designed to handle all the types of traffic and security threats that organizations must deal with now. This forces organizations to adopt multiple products to handle different requirements, such as secure web gateways (SWGs), firewalls, virtual private network (VPN) remote access, Multiprotocol Label Switching (MPLS) and software-defined wide area networks (SD-WANs). For every product, there is an architecture to deploy, a set of policies to configure, an interface to manage, and a set of logs. This creates an administrative burden that introduces cost, complexity, and gaps in security posture.

To address these challenges, secure access service edge (SASE) has emerged. Originally defined by Gartner, a SASE (pronounced “sassy”) solution is designed to help organizations embrace cloud and mobility by providing network and network security services from a common cloud-delivered architecture.
——————————————————
Secure Access Service Edge (SASE) đã không còn xa lạ gì nữa với các anh em làm về công nghệ và bảo mật. Được đưa ra bởi Gartner, SASE được thiết kế để giúp các tổ chức áp dụng năng lực của đám mây và làm việc di động bằng cách cung cấp các dịch vụ mạng và bảo mật từ một hạ tầng kiến trúc chung được cung cấp bởi đám mây.

Bằng cách loại bỏ các sản phẩm riêng lẻ và sử dụng một nền tảng SASE đơn nhất, các tổ chức có thể giảm thiểu sự phức tạp trong khi đồng thời tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên về kỹ thuật, con người và tài chính.

Đối với những người muốn tìm hiểu về SASE, cuốn sách này thực sự rất dễ đọc, dễ hiểu và hữu ích.

Thân mời mọi người đọc sách ở đây nhé: https://bit.ly/392QFEX

Trân trọng,
Philip Hung Cao
TekFarmer Dharmakāya #tekfarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved