Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Fulbright University Vietnam (FUV) Workshop – Speaker: Building a Zero Trust Mindset

1 min read

The 1st session of the TekFarmer sharing series with students and youth generation of Vietnam in year 2022.

Đầu năm mở hàng công-cuộc-rón-rén cùng các bạn SV và các bạn trẻ Việt Nam của người-nông-dân-công-nghệ trong năm mới 2022 :)))

tekfarmer #sharingseries2022 #zerotrust #mindset #fuv

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved