Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

What a Small World!

1 min read

What a small world! A Vietnamese researching student (in Digital Marketing) met a Thai researching student (in Cybersecurity) at a recent New Year Eve’s party in the United Kingdom (UK) and in their conversation, they realized that they both knew me. It feels like a good start for the New Year.

Rất vui và bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ một bạn nghiên cứu sinh đang ở Anh Quốc (UK). Chỉ có thể thốt lên rằng thế giới đôi khi cũng quá nhỏ bé và hữu duyên. Chỉ mong trong năm mới 2022, người-nông-dân có đủ sức khoẻ để lại có thể tiếp tục tham gia đồng hành và hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy về ANTT/ATTT cùng các anh em cộng đồng ở Việt Nam, ASEAN và toàn cầu.

#tekfarmer #whatasmallworld #tekfarmercorner

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved