Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

5 Books Every DevSecOps Professional Must Read

1 min read

DevSecOps đã là từ khoá quan trọng đang được tìm kiếm khá nhiều hiện nay, và xu hướng trở thành DevSecOps Professional cũng đang được các bạn trẻ quan tâm. Practical DevSecOps vừa đưa ra danh sách 5 cuốn sách mà mọi DevSecOps Professional nên cần đọc để phục vụ cho công việc làm nghề của mình. Cũng như các bạn đang mong muốn trở thành DevSecOps Professional cũng có thể bắt đầu tìm hiểu hơn về nghề này thông qua việc đọc các cuốn sách này.

Xem thêm tại: https://bit.ly/3z1xHHs

#tekfarmer #devsecops #books

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved