Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

HCMC University of Economics and Finance (UEF) Workshop – Speaker: Cybersecurity Career OpenTalk

2 min read

I was grateful to join the workshop organized by Faculty of Information Technology, HCMC University of Economics and Finance (UEF) this Saturday morning (December 25, 2021) for an OpenTalk of Cybersecurity Career. Nearly 200 students attended the session. I do hope that I could motivate the students after my session. I also invited the students to member registration of (ISC)² HCMC Chartering Chapter and CSA Vietnam Chapter to have chance working with Cybersecurity professionals/experts and update these experiences in their CV/profile to be used in interview sessions with the Employer in the future. Contribution to the University in the weekend as usual!

Sáng thứ 7 cuối tuần, 25/12/2021, người-nông-dân-công-nghệ TekFarmer lại tiếp tục rón-rén giao lưu với gần 200 SV của Khoa CNTT, Trường ĐH Kinh Tế – Tài Chính TP.HCM và chia sẻ về các cơ hội nghề nghiệp trong ngành CNTT và chuyên sâu về ngành ANTT/ATTT. Mình cũng đã tranh thủ mời các bạn SV tham gia (ISC)² HCMC Chartering Chapter và CSA Vietnam Chapter để có các cơ hội giao lưu với chuyên gia về An ninh An toàn Thông tin, vừa để tích luỹ kiến thức và trải nghiệm, vừa để bổ sung trong CV/profile đối với phần Kinh nghiệm/Trải nghiệm dành cho các Nhà tuyển dụng sau này. Hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng trở thành lực lượng lao động nòng-cốt chất-lượng trong tương-lai để góp phần nâng-cao năng-lực CNTT/ANTT/ATTT của nước nhà nhé :))))…

#tekfarmer #Contribution #to #University #UEF

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved