Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

HCMC University of Technology (HUTECH) Workshop – Speaker: Building a Comprehensive Zero Trust Architecture

2 min read

I was thrilled to join the event from HUTECH yesterday morning (December 04, 2021) for DevSecOps, Cloud Computing & Career Opportunities in DevOps. Nearly 1,000 students attended. So excited happy to engage and answer questions from the students as usual :))))
——————————————————
Sáng thứ 7 cuối tuần, 04/12/2021, TekFarmer lại tiếp tục rón-rén giao lưu với các bạn SV của Trường ĐH Công nghệ TP. HCM (HUTECH) trong hội thảo với chủ đề có liên quan đến DevSecOps, Cloud Computing & Career Opportunities in DevOps. Gần 1,000 SV tham dự trên tất cả các kênh tương tác (WebEx, Live stream..). Mình cũng tranh thủ mời các bạn SV tham gia ISC² HCMC Chartering Chapter và CSA Vietnam Chapter để có các cơ hội giao lưu với chuyên gia về An ninh An toàn Thông tin, vừa để tích luỹ kiến thức và trải nghiệm, vừa để bổ sung trong CV/profile đối với phần Kinh nghiệm/Trải nghiệm dành cho các Nhà tuyển dụng sau này. Hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng trở thành lực lượng lao động nòng-cốt chất-lượng trong tương-lai để góp phần nâng-cao năng-lực CNTT/ANTT/ATTT của nước nhà nhé :))))

#tekfarmer #Contribution #to #University #HUTECH

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved