Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Ton Duc Thang University (TDTU) Workshop by P.A Vietnam – Speaker: Cybersecurity Career Opportunities

2 min read

Sharing session with students from School of Information Technology, Ton Duc Thang University (TDTU) in the morning of November 6, 2021. Cybersecurity is still a very hot topic and I’m very happy to receive many great questions from the students, even related to IoT/OT and Cybersecurity for the upcoming… Metaverse. I also invited the students to member registration of ISC² HCMC Chartering Chapter and CSA Vietnam Chapter to have chance working with Cybersecurity professionals/experts and update these experiences in their CV/profile to be used in interview sessions with the Employer in the future. Contribution to the University in the weekend as usual. Many thanks to PA Vietnam & VNNIC for having me with the session :)))
——————————————————
Sáng thứ 7 cuối tuần, 06/11/2021, TekFarmer lại tiếp tục rón-rén giao lưu với các bạn SV của Khoa CNTT, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Chủ đề có liên quan đến An ninh An toàn Thông tin vẫn rất nóng với các bạn SV và rất vui khi nhận được rất nhiều câu hỏi rất hay từ các bạn, thậm chí có liên quan đến IoT/OT hay thậm chí là cả hệ sinh thái Metaverse sắp đến. Mình cũng tranh thủ mời các bạn SV tham gia ISC² HCMC Chartering Chapter và CSA Vietnam Chapter để có các cơ hội giao lưu với chuyên gia về An ninh An toàn Thông tin, vừa để tích luỹ kiến thức và trải nghiệm, vừa để bổ sung trong CV/profile đối với phần Kinh nghiệm/Trải nghiệm dành cho các Nhà tuyển dụng sau này. Hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng trở thành lực lượng lao động nòng-cốt chất-lượng trong tương-lai để góp phần nâng-cao năng-lực CNTT/ANTT/ATTT của nước nhà nhé :))))

https://workshop.pavietnam.vn/ten-mien-hosting-website-kiem-soat-tot-cong-cu-chuyen-doi-so-khoa-cntt-dh-ton-duc-thang

#tekfarmer #Contribution #to #University #TDTU

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved