Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Thanking Letter and Certificate of Appreciation from TEDxHUS

1 min read

My heart is melting when receiving the thanking letter and certificate of appreciation from TEDxHUS team today. Forever be grateful to this…
——————————————————
Trái tim của người-nông-dân đã tan-chảy khi nhận được thư cảm-ơn cùng chứng-nhận tri-ân từ BTC TEDxHUS vào đúng ngày đầu tiên của tháng 11 – tháng của November Rain. Thực sự biết-ơn rất nhiều và hy vọng sẽ lại được đồng-hành cùng TEDxHUS 2022 trong một vai trò khác, chắc có khi là khán-giả nhiệt-thành hi hi :))))

#tekfarmer #TEDxHUS #ThankingLetter #CertificateOfAppreciation

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved