Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Industrial University of HCMC, School of Information & Technology (IUH) Workshop by P.A Vietnam – Speaker: Cybersecurity Career Opportunities

2 min read

Sharing session with nearly 230 students from School of Information & Technology, Industrial University of HCMC (IUH) on October 16, 2021. Cybersecurity is still a very hot topic and I’m very happy to receive many questions from the students. Contribution to the University in the weekend as usual. Many thanks to PA Vietnam & VNNIC for having me with the session.
——————————————————
Sáng thứ 7 cuối tuần lại tiếp tục rón-rén giao lưu với gần 230 SV của Khoa CNTT, Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH). Chủ đề có liên quan đến An ninh An toàn Thông tin vẫn rất nóng với các bạn SV và rất vui khi nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn. Hy vọng các bạn sẽ nhanh chóng trở thành lực lượng lao động nòng-cốt chất-lượng trong tương-lai để góp phần nâng-cao năng-lực CNTT/ANTT/ATTT của nước nhà nhé :))))

#tekfarmer #Contribution #to #University #IUH #HCMC

https://workshop.pavietnam.vn/ten-mien-hosting-website-kiem-soat-tot-cong-cu-chuyen-doi-so-khoa-cntt-dh-iuh

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved