Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Duy Tan University, School of Computer Science (DTU) Workshop – Speaker: Cybersecurity Career Opportunities

2 min read

It’s been nearly 5 years since the last gathering with students of Duy Tan University (DTU) in Danang, and I had a chance to meet them again on October 09, 2021 with an online gathering session. Looking forward to having some offline gathering sessions with students in Hue, Danang and some other places, once the pandemic is over.
——————————————————
Như vậy là cũng gần 5 năm kể từ lần gặp và giao lưu trực-tiếp trước, người-nông-dân lại mới có dịp được rón-rén giao lưu lại với các bạn SV của Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) vào ngày 09/10/2021. Vì tình hình dịch bệnh nên đợt này phải tạm giao-lưu trực-tuyến, nhưng nhất định sau khi dịch bệnh qua đi thì người-nông-dân sẽ cố gắng làm 1 chuyến giao-lưu trực-tiếp với các bạn SV của các trường ĐH ở Huế, Đà Nẵng và một số nơi khác nhé hi hi :))))

#tekfarmer #Contribution #to #University #DTU

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved