Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

10 Nghịch Lý Cuộc Sống

3 min read

 1. People are illogical, unreasonable, and self-centered.
  Love them anyway.

  Ng
  ười đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ.
  Nhưng dù sao đi nữa hãy yêu thương họ.
 2. If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.
  Do good anyway.

  Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi.
  Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.
 3. If you are successful, you will win false friends and true enemies.
  Succeed anyway.

  Nếu bạn thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và kẻ thù thật sự.
  Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.
 4. The good you do today will be forgotten tomorrow.
  Do good anyway.

  Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị quên lãng vào ngày mai.
  Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.
 5. Honesty and frankness make you vulnerable.
  Be honest and frank anyway.

  Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương.
  Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn.
 6. The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds.
  Think big anyway.
  Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn.
  Nhưng dù sao đi nữa , hãy luôn nghĩ lớn.
 7. People favor underdogs but follow only top dogs.
  Fight for a few underdogs anyway.

  Ng
  ười ta thường tỏ ra cảm thông với kẻ yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh.
  Dù sao đi nữa, hãy đấu tranh cho những người yếu thế.
 8. What you spend years building may be destroyed overnight.
  Build anyway.

  Nh
  ững thành quả mà bạn bỏ công xây dựng trong nhiều năm có thể bị phá hủy trong phút chốc.
  Nhưng dù gì đi nữa, hãy tiếp tục xây dựng.
 9. People really need help but may attack you if you do help them.
  Help people anyway.

  Bạn có thể bị phản bội khi giúp đỡ người khác.
  Nhưng dù sao thì cũng hãy giúp đỡ họ.
 10. Give the world the best you have and you’ll get kicked in the teeth.
  Give the world the best you have anyway.
  Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng.
  Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.

1 thought on “10 Nghịch Lý Cuộc Sống

 1. Sometimes I am illogical, unreasonable, and self centered. Still, love me and give me the best you have anyway haha…Have fun, my dear…

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved