1 ngày sống và làm việc trong trụ sở Google ở Zurich Thụy Sĩ

Có bao giờ bạn nhìn xung quanh văn phòng ngột ngạt và tự hỏi "chắc chắn có cách nào đó tốt hơn cho văn phòng vô hồn, không có sức sống này"? Có lẽ là không có câu trả lời. Trừ khi bạn 1 lần được làm việc tại trụ sở của Google ở Thụy [...]

10 Nghịch Lý Cuộc Sống

People are illogical, unreasonable, and self-centered. Love them anyway. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa hãy yêu thương họ. If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives. Do good anyway. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho [...]