KIỆT SỨC

Hoàn toàn kiệt sức ….. Không thể nói hay làm gì hơn được nữa …. Nhưng mà phải cố gắng thôi! Cuối tuần mới đi tịnh dưỡng và chữa bệnh được … Home is where the heart is!. Mama, Papa, Sister: I’m coming home ….

Philip Hung Cao
#tekfarmer

8 thoughts on “KIỆT SỨC

  1. Gấu ơi về nh! Bầy đn ong cha, ong thợ, ong con nheo nhc chờ đy!
    Chng khỏe anh h!

  2. Gau benh ah? ve nha la vui roi, ve nha la met moi se tan bien. an uong nhieu, thuoc men vo roi nghi ngoi de vo SG ngoi “Hinh Nhu La” nua hi…take care, Gau!

Leave a Reply