KIỆT SỨC


Hoàn toàn kiệt sức ….. Không thể nói hay làm gì hơn được nữa …. Nhưng mà phải cố gắng thôi! Cuối tuần mới đi tịnh dưỡng và chữa bệnh được … Home is where the heart is!. Mama, Papa, Sister: I’m coming home ….

Philip Hung Cao
#tekfarmer

8 thoughts on “KIỆT SỨC

  1. Gấu ơi về nh! Bầy đn ong cha, ong thợ, ong con nheo nhc chờ đy!
    Chng khỏe anh h!

  2. Gau benh ah? ve nha la vui roi, ve nha la met moi se tan bien. an uong nhieu, thuoc men vo roi nghi ngoi de vo SG ngoi “Hinh Nhu La” nua hi…take care, Gau!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.