Dr. Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

KIỆT SỨC

1 min read

Hoàn toàn kiệt sức ….. Không thể nói hay làm gì hơn được nữa …. Nhưng mà phải cố gắng thôi! Cuối tuần mới đi tịnh dưỡng và chữa bệnh được … Home is where the heart is!. Mama, Papa, Sister: I’m coming home ….

Philip Hung Cao
#tekfarmer

8 thoughts on “KIỆT SỨC

  1. Gấu ơi về nh�! Bầy đ�n ong ch�a, ong thợ, ong con nheo nh�c chờ đ�y!
    Ch�ng khỏe anh h�!

  2. Gau benh ah? ve nha la vui roi, ve nha la met moi se tan bien. an uong nhieu, thuoc men vo roi nghi ngoi de vo SG ngoi “Hinh Nhu La” nua hi…take care, Gau!

Leave a Reply

Copyright © 2006-2024 Dr. Philip Cao. All rights reserved

Discover more from Dr. Philip Cao

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading