Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Update: (ISC)² Member Counts in Vietnam (January 1, 2022)

1 min read

Below is (ISC)² Member Counts in Vietnam (as of January 1, 2022). Still lower than my expectation. Hopefully with the establishment of (ISC)² HCMC Chartering Chapter, we are able to increase the number of (ISC)² Member in Vietnam.

Cập nhật tình hình thành viên chính thức của (ISC)² tại Việt Nam (tính đến ngày 01/01/2022). Có sự tăng nhẹ về CISSP và CCSP, còn hầu như đứng yên. Hy vọng sau 6 tháng nữa sẽ có nhiều biến chuyển tích cực nhé mọi người.

Chúc mọi người một buổi tối vui và bình an.

Trân trọng,
Philip Hung Cao #tekfarmer TekFarmer
Creator & Host, Ask Me Anything: CYBER

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved