Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Founding CISO Vietnam Community

3 min read

During the years, I have received lots of requests and discussions from the CISOs, Head of Security and cybersecurity professionals in Vietnam of building a dedicated community and playground for CISO – Chief Information Security Officer. Actually, I co-founded CISO Club Vietnam (#CISOClubVN) in December 2016 with the mission to build the next-generation Chief Information Security Officer (CISO) for Vietnam, but we only worked in a very small group. With the increasing demand of CISO in Vietnam recently, I think it’s the right time to create CISO Vietnam community so every members can share, discuss, learn from each other and grow their careers in the CISO path. That’s why CISO Vietnam Community is available today at: https://www.facebook.com/groups/cisovietnam

I would like to invite all current CISOs or people who have aspiration to become CISO in Vietnam to participate in this community. Looking forward to growing CISO Vietnam Community together with all of you.
——————————————————
Với việc một số anh chị em đang có quan tâm cũng như đang làm CISO – Chief Information Security Officer (Giám đốc ANTT/ATTT) trao đổi với mình với mong muốn có một cộng đồng và sân chơi dành riêng cho nghề CISO, mình nghĩ cũng đã đến lúc hình thành 1 cộng đồng để mọi người có thể cùng tham gia trao đổi, chia sẻ, học tập và phát triển nghề CISO ở Việt Nam. Thực ra hồi tháng 12/2016, mình cũng đã cùng với 1 số anh em thành lập CISO Club Vietnam (#CISOClubVN), tuy nhiên chỉ hoạt động với phạm vi nhỏ. Với tình hình ANTT/ATTT đang phát triển và nhận được sự quan tâm nhiều hơn của các tổ chức ở Việt Nam, chắc chắn chúng ta sẽ cần nhiều CISO hơn trong tương lai gần. Hy vọng việc ra đời Cộng đồng Giám đốc ANTT/ATTT (CISO Vietnam Community) sẽ góp một phần nhỏ trong lộ trình đó.

Thân mời tất cả các anh chị em đã/đang và muốn trở thành CISO – Chief Information Security Officer – Giám đốc ANTT/ATTT cùng tham gia và chung tay phát triển cộng đồng này nhé.

Trân trọng,
Philip Hung Cao #tekfarmer TekFarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist
Creator & Host, Ask Me Anything: CYBER

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved