Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

The Official Hard Copy of Certificate of Appreciation from TEDxHUS Has Arrived

1 min read

Happy to receive the official hard copy of Certificate of Appreciation from TEDxHUS today, finally. Many thanks to TEDxHUS team once again…
——————————————————
Rất vui khi cuối cùng cũng chính thức nhận được bản cứng chứng nhận tri ân từ TEDxHUS ngày hôm nay. Bản cứng được gói cẩn thận rất đẹp, lại còn gắn kèm nhánh hoa tươi rất dễ thương. Xin chân thành cảm ơn BTC của TEDxHUS một lần nữa :)))

#tekfarmer #TEDxHUS #OfficialHardCopy #CertificateOfAppreciation

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved