Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Invitation Letter to become an Advisor for HUET

1 min read

My great honor to become an Advisor of HUET – School of Technology & Engineering, Hue University.
——————————————————
Rất vui và vinh dự khi nhận được thư mời làm thành viên Ban cố vấn của HUET – Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế. Cảm ơn các thầy cô và các bạn SV của HUET rất nhiều vì đã dành sự tin-tưởng cho người-nông-dân. Hy vọng sẽ đóng góp được chút sức nhỏ bé để giúp HUET phát triển mỗi ngày.

#tekfarmer #HUET #InvitationLetter #Advisor

 

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved