Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

NIST Cybersecurity Program for IoT

2 min read

IoT Cybersecurity ngày càng trở nên quan trọng, nhất là trong bối cảnh các ứng dụng của IoT ngày càng thực tế và hiệu quả hơn. Chính vì vậy, NIST (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Hoa Kỳ) đã đưa ra chương trình về IoT Cybersecurity bao gồm 3 mục chính:

– NISTIR 8259 Series, bao gồm:
+ NISTIR 8259: Recommendations for IoT Device Manufacturers: Foundational Activities
+ NISTIR 8259A: Core Device Cybersecurity Capability Baseline
+ NISTIR 8259B: IoT Non-Technical Supporting Capability Core Baseline
+ NISTIR 8259C (DRAFT): Creating a Profile Using the IoT Core Baseline and Non-Technical Baseline

– SP 800-213 Series, bao gồm:
+ SP 800-213: IoT Device Cybersecurity Guidance for the Federal Government: Establishing IoT Device Cybersecurity Requirements
+ SP 800-213A: IoT Device Cybersecurity Requirements Catalog

– Consumer IoT Cybersecurity
+ Baseline Security Criteria for Consumer IoT Devices (draft)
+ Consumer Cybersecurity Labeling for IoT Products (draft)

Thông tin public về chương trình về IoT Cybersecurity của NIST: https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nist-cybersecurity-iot-program

Thông tin về slide giới thiệu chương trình về IoT Cybersecurity của NIST: https://bit.ly/32jdukr

Thông tin đăng ký hội thảo về IoT Security của Palo Alto Networks Vietnam vào sáng 21/12/2021: https://bit.ly/3rFrBer

#tekfarmer #NIST #CybersecurityProgram #IoT

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved