Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

A Special Gift from Sennheiser Vietnam

1 min read

A special gift from Sennheiser Vietnam for a loyal die-hard perseverant fan
——————————————————
Quà tặng của Sennheiser Vietnam dành cho một fan hâm mộ trung-thành kiên-định nhưng không-cuồng-loạn-thiếu-suy-nghĩ hí hí :)))

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved