Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

8 Years Anniversary with Palo Alto Networks

3 min read

Today marks 8 years since the day I returned back to Vietnam and help building together the cybersecurity communities, supporting the students and protecting kids on the cyberspace, as well as contributing my little efforts on improving the cybersecurity capability of Vietnam. And I also spent the same amount of time with one of the best love of my life: Palo Alto Networks.

8 years may not be a long time and I’m also not sure if I have any success with it, but it’s definitely one of the most memorable period I have in life. I’m fortunate enough to travel around the country, meet and connect with wonderful people, live the spirit with the students and spending my time with lovely kids together with CyberKid Vietnam.

I’m really thankful and grateful for all the love that everybody gave me during the last 8 years, especially the very special gifts from team Palo Alto Networks Vietnam (this video as an example – you guys made me cry!). Once again, from the very deep bottom of my heart, thank you all very very much…
——————————————————
Hôm nay tròn 8 năm mình rón-rén về lại Vietnam và cùng hỗ trợ xây-dựng và phát-triển các cộng-đồng về An ninh An toàn Thông tin, cũng như đồng-hành với các bạn Sinh-viên và các bạn-nhỏ Vietnam trên hành-trình xây dựng một không-gian-mạng an toàn hơn và góp phần nhỏ từng-ngày giúp nâng cao năng lực về An ninh An toàn Thông tin của Vietnam. Và cũng chừng ấy năm, mình gắn bó với một trong những tình-yêu-lớn của cuộc đời mình: Palo Alto Networks.

8 năm không phải là một khoảng thời-gian dài và mình cũng không biết là mình có đạt được những thành-công gì hay không, nhưng chắc chắn đây là một khoảng thời gian đáng-nhớ-nhất của cuộc-đời mình. Mình đã rất may-mắn được đi khá nhiều nơi trên khắp mọi miền của Tổ quốc, được gặp và kết-nối với những con người tuyệt-vời, được sống trong không khí nhiệt-huyết với các bạn Sinh-viên cũng như được đồng-hành cùng các bạn trẻ đáng-yêu của CyberKid Vietnam.

Chân thành cảm ơn tình-cảm mà mọi-người đã luôn dành cho người-nông-dân-công-nghệ trong 8 năm qua và hy vọng sẽ vẫn mãi như vậy cho nhiều năm tới, và đặc biệt cảm ơn những món quà tuyệt-vời đầy-ý-nghĩa mà team Palo Alto Networks Vietnam đã dành cho mình (ví dụ như video clip này – mọi người đã làm mình phát khóc luôn đó…). Xin cảm-ơn, từ tận-đáy-lòng, vì tất cả…

#tekfarmer #8yearsanniversary #paloaltonetworks

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved