Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

HCMC University of Technology (HUTECH) Workshop by P.A Vietnam – Speaker: Cybersecurity Career Opportunities

1 min read

Sharing session with students from HUTECH. Contribution to the University in the weekend as usual. Many thanks to PA Vietnam & VNNIC for having me with the session.
——————————————————
Sáng thứ 7 cuối tuần lại tiếp tục rón-rén giao lưu với các bạn SV của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Rất vui lại được trở về HUTECH và hy vọng COVID sẽ sớm qua đi để người-nông-dân lại được gặp mặt trực tiếp các bạn SV và hát tặng các bạn 1 ca khúc Rock nhé hi hi :))))

https://www.hutech.edu.vn/homepage/tin-tuc/hoat-dong-sinh-vien/14595958-sinh-vien-hutech-tiep-can-cach-kiem-soat-cong-cu-chuyen-doi-so-va-xay-dung-thuong-hieu-ca-nhan-thoi-

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved