Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Cười Lên Đi Cho Vui…

1 min read

Khi không còn gì cười, thì thọc tay vô nách ta cù cho cười, ha ha ha….

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved