Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Gieo quẻ tuần 8/9

2 min read

Song Ngư (19/2 – 20/3)

“Ai là người đứng đầu ở đây?” – Nếu đầu tuần này, bạn không có toàn quyền kiểm soát, điều khiển thì hãy hỏi: ai là sếp, bởi bạn có cơ hội và lựa chọn. Cân nhắc xem sự hướng dẫn của ai thực sự giúp ích cho bạn? Một chút bàn bạc, hỏi ý kiến không phải là ý tưởng tồi. Chỉ cần không hy vọng vào những thứ quá to tát trong ngày thứ năm và thứ sáu, bời dù bạn có thử làm nhiều cách thức, không cái nào trong số đó thực sự hiệu quả. Tự hỏi bản thân xem những lĩnh vực ưu tiên dài hạn của bạn hiện tại là gì? Bất kể bạn tập trung vào cái gì cuối tuần này, thì hãy nhận sự giúp đỡ từ người khác với lối cư xử nghiêm túc. Và nhìn vào bạn mà xem, bạn đang tỏa sáng!

1 thought on “Gieo quẻ tuần 8/9

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved