Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Chuyện tình hai cái gối

1 min read

Dù đôi bờ cách trở

Dù 2 cực trái dấu

Vẫn yêu em say đắm 😡

Anh gửi tình theo gió…..

…..lời thì thầm tình yêu

……hát mãi lời tình ca

anh vẫn đợi chờ….

hy vọng và kiên trì

Nhưng…..1 phút bốc đồng

Anh trở nên liều lĩnh :kiss:

Tất nhiên phải bị phạt

Anh bít lỗi rồi mà :sorry

Mình thành đôi em nhé ><

Sưu tầm

1 thought on “Chuyện tình hai cái gối

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved