Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Unit 42 Ransomware Threat Report 2022

2 min read

Unit 42 has compiled the 2022 Ransomware Threat Report to help put all ransomware activities into context and offer a better understanding of the scope of the ransomware landscape and where it is headed.
——————————————————
Ransomware, vâng xin thưa là ransomware, một chủ đề không chỉ chưa bao giờ nguội mà ngày mỗi càng nóng hơn. Unit 42 vừa đưa ra báo cáo 2022 Ransomware Threat Report với khá nhiều thông tin hấp dẫn và giá trị, ví dụ: mức yêu cầu tống tiền ransom bình quân là 2,2 triệu đô trong năm 2021, tăng 144% so với năm 2020; và mức thực trả bình quân là $541,010, tăng 78% so với năm 2020 trước đó. Và còn rất nhiều thông tin hay nữa dành cho mọi người. Thông tin chi tiết tải về báo cáo mình để ở đây nhé: https://start.paloaltonetworks.com/unit-42-ransomware-threat-report.html

Trân trọng,
Philip Hung Cao
TekFarmer Dharmakāya #tekfarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved