Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

The Forrester Wave™: Cloud Workload Security, Q1 2022

2 min read

Tired of researching cloud workload security (CWS) platforms and vendors? Look no further. 🙌 The Forrester Wave™: Cloud Workload Security, Q1 2022 just ranked Prisma Cloud a Leader.
——————————————————
Rất vui khi Prisma Cloud nhận được vị trí Leader trong báo cáo đánh giá The Forrester Wave™ về Cloud Workload Security (CWS). Cần lưu ý thêm là đối với Cloud Security thì CWS mới chỉ là một phần thôi, sẽ cần đầy đủ một Cloud Native Security Platform để đáp ứng tiêu chí CNAPP (Cloud Native Application Protection Platform) như Gartner đã có đề cập cũng như thực hiện được tốt các điều khiển của Kiến trúc Zero Trust cho môi trường Cloud. Prisma Cloud là một Cloud Native Security Platform hoàn chỉnh, mạnh mẽ và đơn nhất để giúp đạt được các mục tiêu trên một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Thông tin tải về báo cáo mình để ở đây dành cho những ai quan tâm nhé: https://start.paloaltonetworks.com/forrester-wave-cws-leader/

Trân trọng,
Philip Hung Cao
TekFarmer Dharmakāya #tekfarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved