Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Securiti PrivacyOps Certification

1 min read

Been engaging with Privacy for the last 5 years as there’s been a strong link between Zero Trust and Privacy. PrivacyOps is the cornerstone of Data Privacy Management program of the organization.

Ngày CN cuối tuần, mặc cho khắp cõi FB chộn-rộn với trend hình 10 năm hay là rủ nhau chạy Marathon, người-nông-dân vẫn bình-tĩnh vác cuốc ra đồng, xong về đi powerwalk đủ 5km rồi rón-rén sản xuất thêm tấm giấy dán tường :)))

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved