Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

Successfully Extend my CASP+ to 2025

1 min read

Successfully extend my CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) to 2025. Many thanks CompTIA – The Computing Technology Industry Association!
——————————————————
Rón-rén ngồi làm và hoàn thành các thủ-tục gia-hạn đến tận năm 2025 cho tấm-giấy dán-tường có tên gọi CASP+ hi hi :))))

Chúc mọi người có một buổi tối vui và bình an.

Trân trọng,
Philip Hung Cao #tekfarmer TekFarmer
Cyber & Zero Trust Evangelist
Creator & Host, Ask Me Anything: CYBER

3 thoughts on “Successfully Extend my CASP+ to 2025

  1. CompTIA thì có nhiều chứng chỉ và phù hợp với các bạn từ Junior đến Mid-Senior. CASP+ là chứng chỉ theo mình là phù hợp với các bạn làm Security Practitioner và đã Senior rồi.

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved