Philip Cao

Stay Hungry. Stay Foolish.

—3 điều nên nhớ —

1 min read
3 điều trong đời bạn khi đã đi qua không bao giờ lấy lại được
Thời gian
Lời nói
Cơ hội
3 điều trong đời bạn không được đánh mất
Sự thanh thản
Hy vọng
Lòng trung thực

3 thứ có giá trị nhất trên đời
Tình yêu
Lòng tự tin
Bạn bè

3 thứ trong đời không bao giờ bền vững được
Giấc mơ
Thành công
Tài sản

3 điều làm nên giá trị một con người
Siêng năng
Chân thành
Thành đạt

3 điều làm hỏng một con người
Rượu
Lòng tự cao
Sự giận dữ

Leave a Reply

Copyright © 2006-2022 Philip Hung Cao. All rights reserved