5 chữ T trong đời sống vợ chồng


Khi chung sống dưới một mái nhà, biết bao vấn đề “chung đụng” phức tạp sẽ nảy sinh. Đó là lúc tình yêu tạm lùi bước để nhường chỗ cho các kỹ năng ứng xử. Để xây dựng gia đình bền vững, bạn và anh ất cần đặt nền móng trên thế kiềng năm chân, [...]