P.S. I Love You


P.S. I Love You (Book) Some people wait their whole lives to find their soul mates. But not Holly and Gerry. Childhood sweethearts, they could finish each other's sentences and even when they fought, they laughed. No one could imagine Holly and Gerry without each other. Until the unthinkable happens. Gerry's death devastates Holly. But [...]

Thất nghiệp đã thay đổi cách nhìn cuộc sống của tôi như thế nào!


Vậy là đã được đúng 1 tháng kể từ ngày tôi rơi vào trạng thái mà người đời hay gọi là "thất nghiệp". Kể ra cũng khôi hài nhưng đó lại là quyết định chủ động của chính tôi. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác gọi điện hỏi thăm, hỏi tôi tại sao [...]