Một phút dành cho chính mình

Cũng đã quá lâu rồi mình không ngồi nhìn lại mình. Dòng đời hối hả cuốn mình đi quá nhanh, đến nỗi mình không kịp dừng lại dù chỉ một phút. Dù chỉ để nhìn lại chính mình. Công việc bây giờ đã chiếm trọn cuộc sống của mình. Với vai trò trong công việc [...]