4 điều răn cho sự thành đạt


Không sợ hãi, không kinh ngạc, không do dự và không hoài nghi, đó là 4 điều răn của những đấu sĩ samurai từ thế kỷ thứ 17 giúp bạn hướng tới một cuộc sống thành đạt - và đạo lý kiếm thuật. Không sợ hãi Bạn không nên sợ hãi bất cứ điều gì [...]